Kāpēc studēt RISEBA?

RISEBA ir Tavs ceļš uz starptautisku karjeru!
Ja vēl šaubies par studiju izvēli, šie 10 RISEBA "spēka punkti" Tev jāzin!

Starptautiska akreditācija "International Quality Accreditation"
RISEBA ir ieguvusi Centrālās un Austrumeiropas menedžmenta attīstības asociācijas (CEEMAN) starptautisko kvalitātes akreditāciju (International Quality Accreditation). Tas apliecina augstu studiju programmu kvalitāti un Tava diploma starptautisku atpazīstamību.

Virzienu akreditāciju augstākie novērtējumi
Pēc Augstākās izglītības padomes īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” ekspertu slēdziena visas RISEBA bakalaura un maģistra studiju programmas ieguvušas visaugstāko novērtējumu.

Dubultgrāda iespējas
Studējot noteiktās RISEBA studiju programmās, iegūsti diplomu arī kādā no partneraugstskolām ārzemēs. Pavadi sadarbības augstskolā vienu gadu, aizstāvi bakalaura vai maģistra darbu un saņem diplomu. Atgriežoties Latvijā, aizstāvi darbu arī augstskolā RISEBA, un viena studiju perioda ietvaros būsi saņēmis divu augstskolu diplomus.

Apmaiņas programmas
Tev ir iespēja studēt ārzemēs ERASMUS un citu apmaiņas programmu ietvaros. RISEBA ir noslēgusi divpusējos sadarbības līgumus ERASMUS mūžizglītības programmas ietvaros vairāk kā ar 60 partneraugstskolām Eiropā.

Starptautiska vide un ārzemju pasniedzēji
Tev ir unikāla iespēja studēt pie ārzemju pasniedzējiem izvēlētās programmas ietvaros, kā arī apmeklēt bezmaksas atvērtās lekcijas jebkurā citā studiju virzienā.

Valodu izvēle
Studēt vari sev ērtā valodā! RISEBA nodrošina studiju procesu latviešu, krievu vai angļu valodā.

Papildus kvalifikācijas

Studiju laikā vari iegūt papildus kvalifikācijas un starptautiskus, pasaulē augstu novērtētus sertifikātus: Londonas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LCCI) diplomu, Parīzes Tirdzniecības un rūpniecības kameras (CCIP) diplomu, "Apple" sertifikātus un citas kvalifikācijas.

Prakses un studiju darbi sadarbībā ar Latvijas uzņēmumiem
Tev tiks nodrošināti prakšu braucieni un uzņēmumu izpēte Latvijā un ārzemēs. Studiju procesā akadēmiskās zināšanas tiek papildinātas ar praksi un gadījumu analīzi (case study) sadarbības uzņēmumos.

Budžeta vietas un studiju maksas atlaides
Sekmīgajiem pretendentiem ir pieejamas budžeta vietas. Studiju maksai iespējamas atlaides – kopā 16 atlaižu kategorijas. Tāpat augstskola Tev palīdzēs piesaistīt dažādas uzņēmumu un fondu stipendijas.

Tehniskais nodrošinājums un radoša studiju vide
Augstskola rūpējas par tehnisko nodrošinājumu veiksmīgam mācību procesam. Ja izvēlēsies Arhitektūras, Audiovizuālās mediju mākslas vai Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžmenta programmas, Tev būs iespēja studēt vienā no lielākajiem mediju mācību centriem Baltijā – Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, kur studiju vajadzībām varēsi izmantot foto un video kameras, "Apple" montāžas telpas, video, foto un skaņu režijas studijas.  

UZŅEMŠANA