Studiju vide Galerija Tūre
Studēt augstskolas RISEBA bakalaura un maģistra programmās iespējams Rīgā un filiālē Daugavpilī. Augstskolai ir arī pārstāvniecība Cēsīs, kur iespējams pieteikties studijām Rīgā un Daugavpilī, papildināt zināšanas dažādos kursos un semināros, kā arī iegūt papildus informāciju par RISEBA piedāvātajā studiju programmām.

Studijas Rīgā notiek RISEBA centrālajā ēkā Meža ielā 3 un Arhitektūras un mediju centrā H2O 6, Durbes ielā 4.

RISEBA centrālajā ēkā studijas notiek Biznesa fakultātes un Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžmenta programmas studentiem. Arhitektūras un dizaina fakultātes, un Audiovizuālās mediju mākslas programmas studentiem lekcijas un nodarbības notiek Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 – Baltijas lielākajā mediju mācību centrā. Augstskola nodrošina studentus ar modernām telpām un aprīkojumu – studiju vajadzībām centrā pieejamas foto un video kameras, "Apple" montāžas telpas, video, foto un skaņu režijas studijas.

Papildus studiju programmai iespējams apgūt papildus zināšanas un iegūt profesionālus sertifikātus Karjeras izaugsmes centrā un "Apple" autirozētajā mācību centrā.

Arhitektūras un mediju centrā H2O 6 notiek arī studentu izklaides un izglītojošie pasākumi, izstādes, konferences un meistarklases. Studentiem ir iespēja pašiem piedalīties plaša mēroga kultūras pasākumu organizēšanā augstskolā, piemēram, festivāla "Baltā nakts" ietvaros, Rīga 2014 radošo kvartālu aktivitātēs u.c.

Par studentu sabiedrisko dzīvi gādā RISEBA studējošo pašpārvalde. Ikvienam ir iespēja iesaistīties pašpārvaldes darbībā, būt aktīvam, sabiedriskam un radošam, un pretendēt uz studiju atlaidi "Studējošo pašpārvalde".