Tālmācība

TĀLMĀCĪBA

Esi aizbraucis no Latvijas un strādā ārzemēs?
Esi atvaļinājumā un baudi siltu sauli pie jūras?
Esi mīļa mamma mazulim un pavadi laiku mājās?
Taču Tu esi uzņēmīgs un vēlies turpināt studijas?

TĀLMĀCĪBA jeb E-STUDIJAS Tev būs vispiemērotākais studiju veids!
Kāpēc augstskola RISEBA? Kāpēc Tālmācība?

Ērti
Studē, atrodoties jebkurā pasaules vietā, pats nosakot, kad un kur vēlies to darīt. Veido pats savu studiju grafiku, ērti apvienojot studijas ar darbu, ģimenes dzīvi vai atpūtu. Izvēlies sev piemērotu tempu, atgriežoties pie grūtāk izprotamām tēmām.


Mūsdienīgi
Studē, izmantojot mūsdienīgu saziņas veidu – internetu un studiju materiālus elektroniskā vidē.


Ekonomiski
Studē, ietaupot laiku un finanses! Tev nebūs jāpavada laiks ceļā uz un no lekcijām, Tev nebūs jāmaksā ceļa izdevumi un jādomā, kur palikt pa nakti Rīgā.


Pieejami
Tālmācība ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, izglītības, nodarbošanās vai dzīvesvietas. Īpaši aicinām studēt tālmācībā cilvēkus ar ierobežotām mobilitātes iespējām!


Kvalitatīvi
Visas augstskolas RISEBA bakalaura un maģistra studiju programmas ir akreditētas un ekspertu augsti novērtētas. Izvēlies sev piemērotāko no tālmācības klāsta, studē un tiekamies klātienē tikai noslēguma darba aizstāvēšanā un izlaidumā!


STUDIJU PROGRAMMAS

Bakalaura studiju programmas

Uzņēmējdarbības vadība
Biznesa vadība digitālajā vidē 
Biznesa psiholoģija  

Maģistra studiju programma
Uzņēmējdarbības vadība
(ar iepriekšējo neprofilējošo izglītību)


TĀLMĀCĪBAS NORISE AUGSTSKOLĀ RISEBA
Tālmācība ir progresīva izglītības iegūšanas studiju forma, kuras pamatā ir patstāvīgas studijas bez tieša un nepārtraukta kontakta ar mācību spēku. Saskaņā ar LR Izglītības likumu tālmācība definēta kā neklātienes izglītības paveids.

Students e-studiju semestra sakumā saņem mācību materiālus – visu nepieciešamo informāciju, praktiskos uzdevumus, jautājumus paškontrolei un ieteicamās literatūras sarakstu, kā arī piekļuvi e-studiju videolekcijām. Saziņa notiek nepārtraukti tiešsaistes konsultācijās, pasniedzēji stimulē studentus uzdot jautājumus arī rakstiski. Apmācība tālmācības studijās notiek cikliski – piemēram, studenti saņem uzdevumus, nosūta pasniedzējiem atbildes, saņem atzīmes un komentārus, studentiem atkal rodas jautājumi, uz kuriem pasniedzējs atbild un aizsūta jaunu uzdevumu ar komentāriem. Noslēguma pārbaudījums – bakalaura vai maģistra darba aizstāvēšana notiek klātienē.

Tālmācības centra vadītāja
Ksenija Grabovnicka
ksenija.grabovnicka@riseba.lv

Tālr.: +3712 25620748

RISEBA Informācijas centrs
Tālr. +371 67500265
riseba@riseba.lv