Atlaides

RISEBA piedāvā budžeta vietas, studiju maksas atlaides un elastīgus studiju apmaksas nosacījumus.

BUDŽETA VIETAS pieejamas dienas nodaļas studentiem šādās bakalaura studiju programmās:
• Arhitektūra (1 vieta)
• Audiovizuālā mediju māksla (2 vietas)
• Biznesa psiholoģija (2 vietas)
• E–bizness (1 vieta)
• Eiropas biznesa studijas (2 vietas)
• Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments (3 vietas)
• Uzņēmējdarbības vadība (2 vietas)

Studiju maksas ATLAIDES:

JAUNA STUDIJU PROGRAMMA
15%

Starptautiskās finanses (maģistra studiju programma)
"ARHITEKTŪRA"
20%
Bakalaura studiju programmas dienas nodaļā studējošajiem (LR pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji) atlaide visam studiju periodam.


"STARPTAUTISKĀS FINANSES”
15%
Maģistru studiju programmas dienas studējošajiem (LR pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji) atlaide visam studiju periodam.


"STARPTAUTISKAIS BIZNESS”
570,- EUR/gadā
Maģistru studiju programmas dienas studējošajiem (LR pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji) atlaide visam studiju periodam.


LABAS SEKMES
līdz 25%
Bakalaura studiju programmas dienas nodaļā vai noteiktās programmās pilna laika vakara nodaļā studējošajiem, kuriem visas atzīmes par iepriekšējo semestri nav zemākas par 8 ballēm. Atlaide tiek piesķirta uz vienu semestri, sākot ar 2. semestri.


RADINIEKI
līdz 25%
Visu līmeņu studiju programmu reflektantiem un studējošajiem, kuri ir pirmās pakāpes radinieki.


ABSOLVENTS
10%
Reflektanti, kuri ir absolvējuši kādu no RISEBA bakalaura vai maģistra studiju programmām, profesionālās vidusskolas VICTORIA absolventiem atlaide pirmajam studiju gadam.


STUDENTU SASNIEGUMI
līdz 100%
Studējošajiem par izciliem radošiem, pētnieciskiem, zinātniskiem sasniegumiem. Atlaide attiecas uz bakalaura un maģistra studiju programmu reflektantiem pilna laika nodaļā.


MODERNO BIZNESA TEHNALOĢIJU SKOLA
100 EUR


ESI LĪDERIS
10%
Programmas „Esi līderis” beidzējiem pirmajam studiju gadam. Atlaide attiecas uz bakalaura studiju programmu reflektantiem pilna laika dienas nodaļā.


SPORTS
līdz 15%
Reflektantiem un studējošajiem, kuriem ir izcili panākumi sportā.


SADARBĪBAS PARTNERIS
10%
Programmās, kuras realizētas sadarbībā ar profesionālām organizācijām, piem., British Chamber of Commerce, Latvijas Personāla vadīšanas asociācija, Latvijas Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācija u.c., iesniedzot rekomendācijas vēstuli.


STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDE
līdz 25%
Studentu pašpārvaldes valdes sastāvā esošie studējošie vai studējošie, kas aktīvi organizē pašpārvaldes pasākumus un citas augstskolas aktivitātes.


SOCIĀLAIS ATBALSTS
līdz 25%
Pilna laika dienas un pilna laika vakara nodaļu reflektantiem un studējošajiem.


TĀLMĀCĪBA
10% pirmajam studiju gadam
Reflektantiem, kuri pretendē uz studijām tālmācībā un ir absolvējuši Rīgas 1. Tālmācības vidusskolu pirmajam studiju gadam.


"PROFESIONĀLS SPORTA DEJOTĀJS”
10%

Reflektanti un studējošie, kuri ir profesionāli sporta dejotāji ar derīgu starta grāmatiņu / WDSF ID karti

“Konkursa VārdZinis 2014”
100,- EUR uz pirmo semestri
Jāiesniedz SIA «Skrivanek Baltic» diploms, kas paliecina konkursā iegūto 1.vietu, 2.vietu vai 3.vietu.
"Eiropas biznesa studijas "vai "Arhitektūra" bakalaura studiju programmas studējošajiem
.