Personāla vadība

Atrodi labāko darbinieku lieliskākajam uzņēmumam! Apgūsti personāla vadību un kļūsti par cilvēku, kurš spēj radīt veselīgu, radošu un produktīvu vidi uzņēmumā!

Studiju programma sniedz studējošajiem zināšanas organizācijas attīstības un cilvēku resursu vadības jautājumos, nodrošinot teorētisku zināšanu praktisku pielietojumu, un sagatavo izglītotus un kvalificētus speciālistus jaunrades un pētnieciskajam darbam. Nākotnē absolvents var strādāt operacionālās un stratēģiskās cilvēku resursu vadības jomā.

Programma sagatavo personāla vadītājus – speciālistus, kuri spējīgi formulēt uzņēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku, plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, saskaņā ar LR un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem, tiešā uzņēmuma vadības pakļautībā un sadarbībā ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds personāla vadībā
Studiju valoda: latviešu vai angļu
Mācību forma un ilgums:
1,5 -2,5 gadi /  pilna laika vakara nodaļa

Programmā:
Aroda veselība un drošība, arodbiedrība un darba devējs
Biznesa vadība un ētika
Darba psiholoģija, darba tiesības
Eiropas politiskā un ekonomiskā integrācija
Ekonomika un darba ekonomika
ES tiesību sistēma
Inovācijas un kreativitāte
Kvalitātes vadības sistēmas
Lietišķā etiķete
Organizāciju psiholoģija
Personāla informācijas sistēmas
Personāla lietvedība
Personāla stratēģiskā plānošana
Sociālā un saskarsmes psiholoģija
Vadīšanas psiholoģija u.c.

Kontaktinformācija:
Programmas direktore
Iveta Ludviga
Tālr: +371 67600687
Mob. tālr. +371 29244831
iveta.ludviga@riseba.lv

Informācijas centrs:
Tālrunis: + 371 67 500 265
E-pasts: riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info   

Uzzini vairāk par programmu: šeit

Sīkāk par pieteikšanos studijām šeit vai klātienē RISEBA galvenajā ēkā Meža ielā 3 informācijas centrā darba laiks).