Projekta vadība

Kļūsti par laika, procesu un speciālistu pavēlnieku! Iegūsti maģistra grādu projekta vadībā, lai realizētu savas un citu visambiciozākās ieceres.

Programmas mērķis ir nodrošināt zināšanas un attīstīt profesionālās kompetences absolventu sekmīgai karjerai projektu vadības jomā gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī. Tā izstrādāta saskaņā ar starptautiskās projektu vadīšanas asociācijas (International Project Management Association) apstiprinātām starptautiskām projektu vadīšanas kompetences vadlīnijām un sertifikācijas standartu.

Strukturāli programma izveidota pamatmoduļos, kas izstrādāti ar ilgtspējīgu perspektīvi. Tie pamatos atbilst Eiropas septiņu universitāšu izveidota konsorcija īstenotai starptautiskai maģistratūras programmai "Eiropas maģistrs projekta vadībā" (European Masters in Project Management).

Iegūstamais grāds:
profesionālais maģistra grāds projekta vadībā
Studiju valoda:
latviešu vai angļu
Mācību forma un ilgums:
1,5 - 2,5 gadi / pilna laika vakara nodaļa

Programmā:
Ekonomika, finanšu vadība, grāmatvedība, tirgzinības, vadības zinības
Projekta būtība un stratēģija
Projekta izstrāde un menedžments
Projekta cilvēkresursu vadība
Projekta finanšu un tiesiskais nodrošinājums
Projekta kvalitātes un risku vadība
Projekta zinātniski-tehniskais nodrošinājums u.c.

Kontaktinformācija:
Programmas direktore
Inese Slūka
Tālr: +371 67807958
Mob. tālr: +371 25773358
inese.sluka@riseba.lv

Informācijas centrs:
+ 371 67 500 265
riseba@riseba.lv

Uzzini vairāk par programmu: šeit

Sīkāk par pieteikšanos studijām šeit vai klātienē RISEBA galvenajā ēkā Meža ielā 3 informācijas centrā darba laiks).