Sabiedrisko attiecību vadība

Gudrs cilvēks ir informēts cilvēks! Studē sabiedrisko attiecību vadību un kļūsti par informācijas un visu cilvēka maņu pavēlnieku!

Programmā sabiedriskās attiecības tiek aplūkotas organizācijas kopējās komunikācijas kontekstā kā integrēts un kreatīvs process, kurš sekmē efektīvu organizācijas mērķu sasniegšanu.

Studiju programma piedāvā apgūt padziļinātas zināšanas sabiedriskajās attiecībās, nodrošinot nepieciešamās iemaņas komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadības jomā, vienlaicīgi dodot nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai sekmīgi vadītu sabiedrisko attiecību/integrēto komunikāciju struktūrvienību.

Iegūstamais grāds:
profesionālais maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās
Studiju valoda:
latviešu, krievu vai angļu
Mācību forma un ilgums:
1,5 – 2,5 gadi / pilna laika vakara nodaļa
3 gadi / tālmācība

Programmā:
Inovācijas komunikācijā sociālajos medijos
Korporatīvā komunikācija un sabiedriskās attiecības
Korporatīvās reputācijas vadība
Komunikācijas metodes sabiedriskajās attiecībās
Mūsdienu žurnālistikas un sabiedrisko attiecību mijiedarbība
Ekonomiskie procesi tautsaimniecībā
Organizāciju vadīšana
Politika un politiskā komunikācija
Sabiedrisko attiecību pētniecības metodes
Sabiedrisko attiecību stratēģijas valsts, privātajā un sabiedriskajā sektorā
Starpkultūru komunikācija un globālais mārketings    
Valsts, privātā un sabiedriskā sektora partnerības principi
Stratēģiskā vadība
Publisko attiecību attīstības tendences komunikācijas zinātnē
Vadības psiholoģija
Statistiskās metodes sabiedriskajās attiecībās
Komunikācijas vadīšana un sabiedriskās attiecības Eiropā
Valodas prakse masu komunikācijā
Privātā atbalsta veidi un tā piesaistes metodes (sponsorēšana, mecenātisms, ziedojumi utt.)
Maģistra darbs

Kontaktinformācija:
Programmas direktore
Glorija Sarkane
+371 67626600
glorija.sarkane@riseba.lv

Informācijas centrs:
+ 371 67 500 265
riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info

Uzzini vairāk par programmu: šeit

Sīkāk par pieteikšanos studijām šeit vai klātienē RISEBA galvenajā ēkā Meža ielā 3 informācijas centrā darba laiks).