Uzņēmējdarbības vadība

Katram mehānismam nepieciešama centrālā ass. Iegūsti bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā, un viss, kam velti savu enerģiju, veiksmīgi strādās, attīstīsies un nesīs peļņu.

Programma ir veidota, lai izglītotu un sagatavotu augsti kvalificētus uzņēmējdarbības vadības speciālistus konkurētspējīgai darbībai valsts un privātajos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs. Studiju programmas akadēmiskais personāls sagatavo studējošos darbam globālajā pasaulē, daloties ar savu pieredzi starptautiskajā mērogā. Šīs programmas studenti iegūst arī nepieciešamās zināšanas un prasmes sava uzņēmuma dibināšanai un attīstīšanai.

Iegūstamais grāds:

profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā
Studiju valoda:
latviešu vai krievu
Mācību ilgums un formas:
4,5 gadi / tālmācība

Programmas priekšrocības:
Programmā:
Mikroekonomika un makroekonomika
Vadībzinības
Komercdarbība
Finanses un grāmatvedība

Komerctiesības
Eiropas Savienības tiesības
Pasaules ekonomika
Starptautiskais bizness
Biznesa ētika
Inovāciju menedžments
Stratēģiskā vadībzinība
Mārketings
Personālvadība, sociālā psiholoģija
Līderība un organizāciju uzvedība
Operāciju vadīšana

Loģistika
Projektu vadīšana
Lietišķā spēle INTOPIA™ u.c.

Kontaktinformācija:
Tālmācības centra vadītāja
Dr.paed.,asoc. prof. Gundega Lapiņa
Tālr. +371 25619453
gundega.lapina@riseba.lv

distance@distance.riseba.lv

Tālrunis uzziņām : 25620748 (Ksenija
)

Programmas direktore
Nadežda Rika
+371 67626600
nadezda.rika@riseba.lv

Informācijas centrs
+ 371 67500265 
+ 371 26860771
riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info

Uzzini vairāk par tālmācību šeit