E-bizness

E-pasaule strauji attīstās. Kāds tai seko, kāds - iet pa priekšu. Iegūsti bakalaura grādu E-biznesā un kļūsti par profesionāli, kurš vienlīdz veiksmīgi attīsta gan tehnoloģiju, gan biznesa vidi.

Programma piedāvā apgūt zināšanas un iemaņas divās jomās - informācijas tehnoloģijās un biznesā. Veiksmīgi pabeidzot šo programmu, absolvents var veidot savu uzņēmumu vai kļūt par vadošo speciālistu elektroniskās komercijas jomā, tīmekļa vietnes dizaineri, valsts uzņēmumu elektroniskās komercijas nodaļas vadītāju, speciālistu e-veselības, e-pārvaldes, e-izglītības un e-biznesa un labklājības jomās.

Iegūstamais grāds:
profesionālais bakalaura grāds elektroniskajā komercijā
Studiju valoda:
latviešu vai krievu
Mācību ilgums un formas:
4,5 gadi / tālmācība

Programmas priekšrocības:
  • studiju programma, kas dod ne tikai uzņēmējdarbības vadības un interneta tehnoloģiju teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, bet arī sniedz zināšanas par to savstarpējo mijiedarbību;
  • pēc studiju pabeigšanas var nodarboties gan ar uzņēmējdarbību, gan strādāt dažādās nozarēs IT jomā;
  • pieprasīta specialitāte gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū;
  • studiju process modernā tehnoloģiju vidē;
  • jau pirmajā studiju gadā studenti veido reālu interneta projektu, kas tiek attīstīts turpmākajos studiju gados;
  • studentiem ir iespēja piedalīties augstskolas un sadarbības uzņēmumu līgumu projektos.
Programmā:
Informācijas tehnoloģijas
WEB programmēšana
Datoru tīkli un interneta tehnoloģijas
Datorgrafika
Tīklu datu bāzes
Tīmekļa vietnes projektēšana
Multimediju tehnoloģijas
Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas
Automatizētās projektēšanas sistēmas (CASE)
Mikroekonomika un makroekonomika
Mārketings, mārketinga pētījumi un interneta mārketings
Vadībzinības, operāciju vadīšana un stratēģiskā vadībzinība
Sociālā psiholoģija un biznesa ētika u.c.

Kontaktinformācija

Tālmācības centra vadītāja
Dr.paed.,asoc. prof. Gundega Lapiņa
Tālr. +371 25619453
gundega.lapina@riseba.lv

distance@distance.riseba.lv

Tālrunis uzziņām : 25620748 (Ksenija)

 
Programmas direktore
Nadežda Rika
+371 67626600
nadezda.rika@riseba.lv

Informācijas centrs

+ 371 67500265 
+ 371 26860771
riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info

Uzzini vairāk par tālmācību šeit