Uzņēmējdarbības vadība

Katram mehānismam nepieciešama centrālā ass. Iegūsti maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā, un viss, kam velti savu enerģiju, veiksmīgi strādās, attīstīsies un nesīs peļņu.

Studiju programmas apguve paredzēta tiem, kuri ir ieguvuši augstāko neprofilējošo izglītību.

Studijas programmā nodrošina ar praktisku pieredzi un iespēju mācīties no nozares profesionāļiem. Programmas ietvaros studējošiem jāveido reāli projekti, kas paaugstina absolventu priekšrocības darba tirgū.
 

Iegūstamais grāds: 

profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
Studiju valoda: 
latviešu vai krievu
Mācību forma un ilgums: 
2,5 gadi / tālmācība

Programmas ietvaros studenti iegūst vispārējās zināšanas tādos studiju moduļos kā Skaitliskās metodes, Vadīšanas psiholoģija, Korporatīvā sociālā atbildība, Finanses un grāmatvedība, Finanšu pārvaldība, Tirgzinība, Vadībzinība, Stratēģiskā vadībzinības, Finanšu tirgi un Projekta vadīšana, Ekonomika, Informācijas tehnoloģijas, Komercdarbība, Vadības grāmatvedība, Piegādes ķēdes vadīšana u.c.

Kontaktinformācija:
Tālmācības centra vadītāja
Dr.paed.,asoc. prof. Gundega Lapiņa
Tālr. +371 25619453
gundega.lapina@riseba.lv

distance@distance.riseba.lv

Tālrunis uzziņām : 25620748 (Ksenija)


Programmas direktore

Iveta Ludviga
Tālr: +371 67600687
iveta.ludviga@riseba.lv

Informācijas centrs
Tālrunis: + 371 67500252; + 371 26860771
E-pasts: riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info

Uzzini vairāk par tālmācību šeit