Eiropas biznesa studijas

Brīvība. Ceļš. Kustība. Ja tie ir vārdi, kas liek Tavai sirdij straujāk pukstēt, Tu esi radīts darbam starptautiskā vidē. Iegūsti bakalaura grādu Eiropas biznesā un jūties kā zivs ūdenī, lai vai kurā pasaules malā strādātu.

Programma ir veidota tā, lai nodrošinātu vispusīgas zināšanas biznesa un vadības sfērā starptautiskā vidē. Veiksmīgi pabeidzot studijas, absolventam paveras plašas karjeras iespējas uzņēmumu vadībā, konsultāciju jomā, finanšu sektorā, mārketingā un personāla vadībā.

Iegūstamais grāds:
profesionālā bakalaura grāds Eiropas biznesā
Studiju valoda:
angļu
Mācību ilgums un formas:
4 gadi / pilna laika dienas nodaļa

Programmā studējošie iegūs:
Programmā:
Mikroekonomika un makroekonomika
Menedžments
Mārketings un mārketinga pētījumi
Sociālā un biznesa psiholoģija
Biznesa komunikācija
Starptautiskais bizness un vadībzinības
Līderība un organizācijas uzvedība
Stratēģiskās vadībzinības
Starptautiskās biznesa tiesības un ES tiesības
Inovāciju pārvaldība un kreativitāte biznesā
Finanšu tirgi un investīcijas
Finanses un grāmatvedība
Finansu vadība un riski: vērtību radīšanas menedžments u.c.

Kontaktinformācija:
Programmas direktore
Ieva Brence, Dr.sc.administr., asoc. profesore
+371 26363506
ieva.brence@riseba.lv


Informācijas centrs:
+ 371 67500265
riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info

Uzzini vairāk par programmu šeit

Sīkāk par pieteikšanos studijām šeit vai klātienē RISEBA galvenajā ēkā Meža ielā 3 informācijas centrā darba laiks).