Veselības vadība

RSU Medicīnas fakultātes un RISEBA realizētā maģistra studiju programmai Veselības vadība ir vienīgā šāda programma Latvijā un Baltijas valstīs.

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds veselības vadībā
Studiju valoda: angļu
Studiju forma un ilgums: pilna laika vakara nodaļa / 1,5 – 2 gadi (atkarīgs no iepriekš iegūtās izglītības)

Programmas priekšrocības

• iegūsiet padziļinātas teorētiskās zināšanas ekonomikā un vadības zinībās un spēsiet rast risinājumus šo zināšanu pielietojumam veselības jomā,
• iegūsiet zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai organizācijas/uzņēmuma operacionālajai un cilvēkresursu vadībai,
• spēsiet izprast izaicinājumus un iespējas veselības politikas veidošanas jomā, kas atstāj pozitīvu iespaidu uz pacientiem un pakalpojumu nodrošinājumu,
• attīstīsiet un stiprināsiet līderim būtiskas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas uzņēmumu un organizāciju vadībā veselības jomā, tai skaitā pārmaiņu procesu un projektu vadīšanā,
• attīstīsiet iemaņas un prasmes pētījumiem nepieciešamo kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ievākšanā, apstrādē un analīzē,
• praktiski strādāsiet ar attīstības, pētniecības un pārmaiņu projektiem uzņēmumos un organizācijās veselības aprūpes jomā, tai skaitā starptautiskā vidē.

Programmas saturs

1. studiju gadā — veselības ekonomika, organizācijas biznesa stratēģija, finanšu un cilvēkresursu vadība, sabiedrības veselības un epidemioloģijas pamati, pētnieciskā darba metodika, projektu vadība, veselības sistēmas organizācija un farmācijas politikas attīstības starptautiskie virzieni, projektu un kvalitātes sistēmu vadība.
2. studiju gadā — mārketinga vadība veselības nozarē, veselības vadības juridiskie aspekti, informāciju un komunikāciju sistēmu vadība, korporatīvā vadība, starptautiskās biznesa operācijas, organizāciju un vadības psiholoģija, talantu vadība.
Studiju prakse. Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana.

Informācijas centrs:
Tālrunis: + 371 67 500 265
E-pasts: riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info 

Kontaktinformācija:
Programmas direktore
Iveta Ludviga
Tālr:+371 67600687
Mob.: +371 29244831
iveta.ludviga@riseba.lv


Programmas zinātniskā konsultante

Agita Kalviņa
Tālr:+371 67600688
agita.kalvina@riseba.lv


Uzzini vairāk par programmu: šeit


Sīkāk par pieteikšanos studijām šeit vai klātienē RISEBA galvenajā ēkā Meža ielā 3 informācijas centrā darba laiks).