Biznesa stratēģiskā vadība

Biznesa stratēģiskā vadība 
Iespēja iegūt Maģistra grādu gada laikā!

Studiju programmas apguve paredzēta personām, kuras ir ieguvušas augstāko profilējošo (uzņēmējdarbības, ekonomikas vai līdzīgā jomā) izglītību un kuru bakalaura studiju ilgums ir bijis vismaz 4 gadi.

Studiju programmas moduļi ir veidoti tā, lai tie pārklātu visas biznesa uzņēmuma pamatfunkcijas tādejādi sniedzot studējošajiem (potenciālajiem vadītājiem) stratēģisku skatījumu uz organizāciju un tās vadību. Īpaša uzmanība tiek vērsta uz studējošā personības attīstību un biznesa komunikācijas prasmju pilnveidošanu, jo tieši šīs prasmes darba devēji novērtē, kā visnozīmīgākās biznesa vidē.

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds vadībzinātnē
Studiju valoda: latviešu vai krievu
Studiju formas: pilna laika izejamo dienu nodaļa
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros.


Programmas priekšrocības
• programmā ietverto priekšmetu kopums sagatavos studējošos radošam darbam izvēlētajā jomā
• studējošiem būs jāveido reāli projekti, kas paaugstinās absolventu priekšrocības darba tirgū
• būs iespēja pinveidot personīgās prasmes un kompetences
• RISEBA mācību procesā tiek izmantotas gadījumu studijas, problēmu risināšana un analītiski pētniecisks darbs
• individuālā pieeja katram studentam
• elastīgs studiju grafiks un elastīgs maksāšanas grafiks
• plašs atlaižu klāsts


Programmas direktore:
Iveta Ludviga, Dr.sc.administr.
Tālr: +371 67600688
Mob. tālr: +371 29244831
iveta.ludviga@riseba.lv


Vairāk par programmu skatīt šeit.

Sīkāk par pieteikšanos studijām šeit vai klātienē RISEBA galvenajā ēkā Meža ielā 3 informācijas centrā darba laiks).