Arhitektūra

Arhitektūra  
Profesionālā maģistra programma “Arhitektūra” ir loģisks un kvalitatīvs turpinājums RISEBA Augstskolā īstenotajai un līdz 2019.gadam akreditētājai arhitektūras bakalaura akadēmiskajai studiju programmai, kas ļautu iegūt arhitekta sertifikātu un veidot patstāvīgu arhitekta praksi atbilstoši Arhitektu sertificēšanas noteikumiem Latvijā.

Iegūstamais grāds: profesionālais maģistra grāds arhitektūrā 
Specializācija: arhitektūra un pilsētplānošana
Studiju valoda: angļu
Studiju forma: pilna laika klātiene 
Starptautiskās iespējas: viena semestra studijas ERASMUS+ apmaiņas programmas ietvaros

Programmas direktors:

Jānis Dripe 
Tālr.: +371 28625222
E-pasts: janis.dripe@riseba.lv

Sīkāk par programmu skatīt šeit 

Sīkāk par pieteikšanos studijām šeit vai klātienē RISEBA galvenajā ēkā Meža ielā 3 informācijas centrā darba laiks).