Biznesa vadība digitālā vidē

Programma piedāvā apgūt zināšanas un iemaņas divās jomās - informācijas tehnoloģijās un biznesā. Veiksmīgi pabeidzot šo programmu, absolvents var veidot savu uzņēmumu vai kļūt par vadošo speciālistu elektroniskās komercijas jomā, tīmekļa vietnes dizaineris, valsts uzņēmumu elektroniskās komercijas nodaļas vadītājs, speciālists e-veselības, e-pārvaldes, e-izglītības un e-biznesa un labklājības jomās.

Iegūstamais grāds:
profesionālais bakalaura grāds elektroniskajā komercijā
Studiju valoda:
latviešu vai krievu
Mācību ilgums un formas:
4 gadi / pilna laika dienas nodaļa latviešu valodā
4,5 gadi / nepilna laika nodaļa laviešu valodā / tālmācība krievu valodā

Programmas priekšrocības:
Programmā:
Informācijas tehnoloģijas
WEB programmēšana
Datoru tīkli un interneta tehnoloģijas
Datorgrafika
Tīklu datu bāzes
Tīmekļa vietnes projektēšana
Multimediju tehnoloģijas
Elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmas
Automatizētās projektēšanas sistēmas (CASE)
Mikroekonomika un makroekonomika
Mārketings, mārketinga pētījumi un interneta mārketings
Vadībzinības, operāciju vadīšana un stratēģiskā vadībzinība
Sociālā psiholoģija un biznesa ētika u.c.

Kontaktinformācija:
Programmas direktore:
Ina Gudele
Mob.: 27842437
ina.gudele@riseba.lv      

Informācijas centrs:
+ 371 67500265
riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info

Uzzini vairāk par programmu: šeit

Sīkāk par pieteikšanos studijām šeit vai klātienē RISEBA galvenajā ēkā Meža ielā 3 informācijas centrā darba laiks).