Uzņēmējdarbības vadība

Programma ir veidota, lai izglītotu un sagatavotu augsti kvalificētus uzņēmējdarbības vadības speciālistus konkurētspējīgai darbībai valsts un privātajos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs. Studiju programmas akadēmiskais personāls sagatavo studējošos darbam globālajā pasaulē, daloties ar savu pieredzi starptautiskajā mērogā. Šīs programmas studenti iegūst arī nepieciešamās zināšanas un prasmes sava uzņēmuma dibināšanai un attīstīšanai.

Iegūstamais grāds:

profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā
Studiju valoda:
latviešu vai krievu
Mācību ilgums un formas:
4 gadi / pilna laika dienas nodaļa
4,5 gadi / nepilna laika vakara nodaļa / tālmācība

Programmas priekšrocības:
Programmā:
Mikroekonomika un makroekonomika
Vadībzinības
Komercdarbība
Finanses un grāmatvedība

Komerctiesības
Eiropas Savienības tiesības
Pasaules ekonomika
Starptautiskais bizness
Biznesa ētika
Inovāciju menedžments
Stratēģiskā vadībzinība
Mārketings
Personālvadība, sociālā psiholoģija
Līderība un organizāciju uzvedība
Operāciju vadīšana

Loģistika
Projektu vadīšana
Lietišķā spēle INTOPIA™ u.c.

Kontaktinformācija:
Programmas direktore:
Ina Gudele

Mob.: +371 27842437
E - pasts: ina.gudele@riseba.lv

Informācijas centrs
+ 371 67 500 265
riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info

Uzzini vairāk par programmu: šeit

Sīkāk par pieteikšanos studijām šeit vai klātienē RISEBA galvenajā ēkā Meža ielā 3 informācijas centrā darba laiks).