Biznesa psiholoģija

Programma ir inovācija Latvijā. Tā apvieno vairākas nozares - vadībzinības, ekonomiku un psiholoģiju. Tā paredzēta tiem, kas plāno veidot vai vadīt uzņēmumu, nodarboties ar stratēģisko biznesa plānošanu, biznesa konsultēšanu un mārketingu.

Programmas ietvaros studenti gūst zināšanas par personības uzvedību organizācijā, personības emocijām un motivāciju, Iēmumu pieņemšanu un riska uzņemšanos, efektīvu pārrunu vadīšanu, speciālistu atlasi un izvērtēšanu uzņēmumā, pārdošanas stratēģiju izstrādi. Biznesa psiholoģijas absolvents orientēsies arī līdervadības, komandu veidošanas teorijās un
veiksmes psiholoģijā.

Iegūstamais grāds:
sociālo zinātņu bakalaura grāds
uzņēmējdarbības vadībā
Studiju valoda:
latviešu vai krievu un angļu
Mācību ilgums un formas:
3 gadi / pilna laika dienas nodaļa
3.5 gadi / nepilna laika vakara nodaļa / tālmācība

Programmas priekšrocības:
Piedāvātā programma ir starpdisciplināra, jo no vienas puses tā pamatojas uz sniegtajām zināšanām par biznesa darbības pamatiem, no otras puses – uz priekšmetu zināšanām, kuras aptver personības attīstības psiholoģiskās īpatnības, kas ir dziļākas par sociālās psiholoģijas jomu.

Programmā:
Biznesa un vadības psiholoģija
Personāla vadība
Stratēģiskā vadībzinība
Uzņēmējdarbība
Biznesa konsultēšana
Ekonomikas psiholoģija
Grupu vadīšanas psiholoģiskie aspekti
Inovāciju menedžments
Kognitīvā un problēmu risināšanas psiholoģija
Konfliktu vadīšana un mediācija
Kreativitāte uzņēmējdarbībā
Līdera personības psiholoģija
Patopsiholoģija organizācijā
Politiskā psiholoģija
Reklāmas psiholoģija
Stresa un izdegšanas menedžments u.c.

Kontaktinformācija:
Programmas direktore
Jana Roze, Mg.psych.
Tālr.: 67807958
Mob.: 26095423
jana.roze@riseba.lv

Informācijas centrs:
+ 371 67500265
riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info

Uzzini vairāk par programmu: šeit

Sīkāk par pieteikšanos studijām šeit vai klātienē RISEBA galvenajā ēkā Meža ielā 3 informācijas centrā darba laiks).