Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments

Gudrs cilvēks ir informēts cilvēks! Studē sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžmentu un kļūsti par informācijas un visu cilvēka maņu pavēlnieku!

Programma radīta tiem, kuri vēlas strādāt reklāmas, sabiedrisko attiecību,
tiešā mārketinga vai mārketinga veicināšanas jomā sabiedrisko attiecību, komunikācijas, reklāmas aģentūrās, uzņēmumos, iestādēs, nevalstiskās organizācijās.

Iegūstamais grāds:
profesionālais bakalaura grads sabiedrības vadībā
Studiju valoda:
latviešu vai krievu un angļu
Mācību ilgums un formas:
4 gadi / pilna laika dienas nodaļa
4.5 gadi / nepilna laika vakara nodaļa

Programmas priekšrocības:
Programmā:
Jaunās informācijas (mediju) tehnoloģijas
Vizuālās komunikācijas pamati
Organizāciju psiholoģija
Patērētāju uzvedība
Žurnālistikas pamati
Datorgrafikas pamati
Mārketinga komunikācija
Komunikācijas ētika
Reklāmas veidi
Lietišķā etiķete un protokols
Reputācijas vadība
Argumentācija masu medijos
Jaunrades process
Scenāriju rakstīšanas pamati
TV žurnālistika
Zīmolvedība (Brendings)
Animācijas izmantošana reklāmā u.c.

Kontaktinformācija:

Programmas direktore
Glorija Sarkane
+371 67626600
glorija.sarkane@riseba.lv

Informācijas centrs:
+ 371 67500265
riseba@riseba.lv
Skype: riseba_info

Uzzini vairāk par programmu: šeit

Sīkāk par pieteikšanos studijām šeit vai klātienē RISEBA galvenajā ēkā Meža ielā 3 informācijas centrā darba laiks).